Viceprimar

NUME SI PRENUME:
GRASU ADRIAN – NICOLAE

ADRESA:
sat Podoleni, comuna Podoleni, județul Neamț

TELEFON:
0233 299458

E-MAIL:
primariapodoleni@yahoo.com

Potrivit art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.