Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul privind eliberarea sau vizarea anuala a Acordului pentru dechiderea exercitiului comercial

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Regulamentul de organizare si functionare a Primariei

Regulament cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Podoleni