Registrul pt evidenta hotararilor autoritatii deliberative 2023

Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative 2023

Hotararea nr. 43 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurii de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative

Hotararea nr. 42 pentru modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2023

Anexa 1 HCL 42

Anexa 2 HCL 42

Hotararea nr. 41 pentru modificarea HCL 34 din 2023

Hotararea nr. 40 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Hotararea nr. 39 privind modificarea si completarea Statutului ADI Aqua Neamt

Hotararea nr. 38 privind vanzarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 37 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare directa a terenurilor din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 36 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 35 privind aprobarea unui act adițional

Hotararea nr. 34 privind predarea către MDLPA prin CNI a aplasamentului pentru investitia ”Construire sala de sport, comuna Podoleni”

Hotararea nr. 33 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei 1 ”Înălțarea Domnului”

Hotararea nr. 32 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Hotararea nr. 31 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 30 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Hotararea nr. 29 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Anexa – grup sanitar Stadion

Hotararea nr. 28 privind modificarea si actualizarea Actelor statutare ale ADI Aqua Neamt

Hotararea nr. 27 privind aprobarea incheierii unui acord de asociere cu comuna Ceahlau

Hotararea nr. 26 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Hotararea nr. 25 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022

Hotararea nr. 24 privind inchirierea unei suprafete de pasune

Hotararea nr. 23 privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual

Hotararea nr. 22 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Podoleni

Hotararea nr. 21 privind aprobarea participarii UAT Podoleni la programul privind casarea autovehiculelor uzate

Hotararea nr. 20 privind acordarea unui premiu elevului Archip Ioan Roberto

Hotararea nr. 19 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale

Hotararea nr. 18 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Hotararea nr. 17 privind inchirierea suprafetei de 12,9983 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 16 privind alipirea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 15 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 14 privind participarea in cadrul PNRR Componenta C15

Hotararea nr.13 privind insusirea unor rapoarte de follow-up CCNT

Hotararea nr. 12 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pe anul 2023

Hotararea nr. 11 privind aderarea comunei Podoleni la parteneriatul LEADER Asociatia Drumurile Bistritei

Hotararea nr. 10 privind alocarea unei sume de bani Asociatiei Sportive Viitorul

Hotararea nr. 9 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Podoleni

Hotararea nr. 8 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

Hotararea nr. 7 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei

Hotararea nr. 6 privind modificarea Statului de functii pentru Primaria Podoleni si institutiile publice de interes local

Hotararea nr. 5 privind aprobarea Devizului rest de executat la investiția ”Construire grup sanitar scoala gimnaziala”

Hotararea nr. 4 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Hotararea nr. 3 privind Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca

Hotararea nr. 2 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si pe teren stabilite in sarcina unei persoane fizice

Hotararea nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta