Registrul pt evidenta hotararilor autoritatii deliberative 2022

Registrul-pentru-evidenta-hotararilor-autoritatii-deliberative-2022

Hotararea nr. 79 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 78 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 77 privind alipirea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 76 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului”

Hotararea nr. 75 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Hotararea nr. 74 privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 4 din 2010

Hotararea nr. 73 privind inregistrarea unor bunuri in domeniul public al comunei Podoleni

Hotararea nr. 72 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 71 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Podoleni pe anul 2022

Hotararea nr. 70 privind aprobarea executiei bugetului la data de 14 decembrie 2022

Hotararea nr. 69 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr. 68 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 67 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Podoleni pe anul 2022 

Hotararea nr. 66 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 65 pentru completarea anexei la Hotărârea nr. 542022

Hotararea nr. 64 privind indexarea sumelor din tabloul prevăzut la art. 470 alin. (5), (6) din Codul fiscal

ind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Podoleni – proiect dezvoltare infrastructura apa si apa uzata

Hotararea nr. 62 privind acordarea unui mandat special in ADI Aqua Neamt

Hotararea nr. 61 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata

Hotararea nr. 60 privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul ADI Aqua Neamt

Hotararea nr. 59 privind stabilierea cuantumului si a numarului burselor aferente anului scolar 2022-2023

Hotararea nr. 58 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul III 2022

Hotararea nr. 57 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 56 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 55 privind desemnarea reprezentanților în consiliul de administratie al Școlii gimnaziale ”Alexandru Podoleanu”

Hotararea nr. 54 privind acordarea ”Diplomei de onoare” si plata unui premiu familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie si veteranilor de razboi

Hotararea nr. 53 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei

Hotararea nr. 52 privind aprobarea unui contract de parteneriat cu UMS Ceahlău

Hotararea nr. 51 pentru modificarea HCL 32 din 2017 privind punerea la dispozitia proiectului infrastructurii de apa si apa uzata a unui teren

Hotararea nr. 50 privind aprobarea Statutului comunei Podoleni

Hotararea nr. 49 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire contracte achizitionare produse masuri educative

Hotararea nr. 48 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

Hotararea nr. 47 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 46 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul II – 2022

Hotararea nr. 45 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 44 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului”

Hotararea nr. 43 privind aprobarea investitiei ”Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Podoleni,

rea nr. 42 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale ”Alexandru Podoleanu”

Hotararea nr. 41 privind aprobarea SF si ITE pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata judetul Neamt

Hotararea nr. 39 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Hotararea nr. 38 privind participarea in cadrul PNRR, proiectul Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente

Hotararea nr. 37 privind aprobarea inceperii investitiei _Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente in comuna Podoleni_

Hotararea nr. 36 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID, asupra unor suprafete de teren din domeniul public al comunei

Hotararea nr. 35 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021

Hotararea nr. 34 privind inchirierea suprafetei de 19,3352 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 33 privind inchirierea suprafetei de 124,4655 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 32 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 31 privind stabilirea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile (1)

Hotararea nr. 30 privind inchirierea suprafetei de 5 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 29 privind inchirierea suprafetei de 5 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 28 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute cate SC Delgaz Grid asupra unor suprafete de teren

Hotararea nr. 27 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 26 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale

Hotararea nr. 25 privind aprobarea unor acte aditionale la contractele de inchiriere

Hotararea nr. 24 privind inchirierea suprafetei de pasune de 15,6254 ha din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 23 privind darea in folosinta gratuita a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni

Hotararea nr. 22 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul I 2022

Hotararea nr. 21 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Hotararea nr. 20 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Hotararea nr. 19 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC Delgaz Grid asupra unor suprafete de teren

Hotararea nr. 18 privind acordarea unui mandat special in AGA ADI Aqua Neamt in vederea exercitarii votului

Hotararea nr. 17 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 16 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Hotararea nr. 15 privind actualizarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

Hotararea nr. 14 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

Hotararea nr. 13 privind imputernicirea primarului pentru a da declaratie in forma autentica notariala

Hotararea nr. 12 privind acordul pentru instalarea unor mijloace de semnalizare rutiera

Hotararea nr. 11 privind actualizarea cererii de finantare si a devizului general aferent obiectivului Modernizare infrastructura rutiera

Hotararea nr. 10 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru amplasare vatra de stupina

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Hotararea nr. 8 privind intocmirea documentatiilor cadastrale pentru imobilele care alcatuiesc domeniul public si privat

Hotararea nr. 7 privind modificarea Hotararii nr. 65 din 28.10.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea nr. 6 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC Delgaz Grid SA asupra unui teren din domeniul public

Hotararea nr. 5 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului ADI Aqua Neamt

Hotararea nr. 4 privind Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca

Hotararea nr. 3 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 4 din 2010

Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului comunei, a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare