Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative pentru anul 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative pentru anul 2021

Proiectul nr. 90 privind modificarea Hotararii nr. 65 din 2021 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022

Proiectul nr. 89 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC Delgaz Grid SA pentru o suprafata de teren

Proiectul nr. 88 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului ADI Aqua Neamt

Proiectul nr. 87 privind Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca

Proiectul nr. 86 privind alegerea presedintelui de sedinta    

 

Proiectul nr. 85 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021 

Proiectul nr. 84 privind aprobarea contracutului pentru prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan 

 

Proiectul nr. 83 privind aprobarea executiei bugetului la data de 10 decembrie 2021

Proiectul nr. 82 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Proiectul nr. 81 privind stabilirea cuantumului si a numarului burselor aferente anului scolar 2021-2022

Proiectul nr. 80 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023

Proiectul nr. 79 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pe anul 2021

 Proiectul nr. 78 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat

Proiectul nr. 77 privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Proiectul nr. 76 privind desemnarea reprezentantului in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director al scolii

Proiectul nr. 75 privind aprobarea Programlui de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi

Proiectul nr. 74 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale primariei comunei Podoleni si institutiilor publice de interes local

Proiectul nr. 73 privind revocarea Hotararii nr. 46 din 26 august 2021

Proiectul nr. 72 privind alipirea unor imobile

Proiectul nr. 71 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei

Proiectul nr. 70 privind acordarea unui mandat special in ADI Aqua Neamt in vederea exercitarii votului

Proiectul nr. 69 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Proiectul nr. 68 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Proiectul nr. 67 privind aplicarea prevederilor cap. II din OUG nr. 69 pe 2020

Proiectul nr. 66 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului _Modernizare drumuri de interes local_

Proiectul nr. 65 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului de salubrizare a unitatilor membre ADI _EcoNeamt_

Proiectul nr. 64 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul III – 2021

Proiectul nr. 63 privind alegerea presedintelui de sedinta 

 Proiectul nr. 62 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general aferenti obiectivuui Modernizare instrastructura rutiera comuna Podoleni

Proiectul nr. 61 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 60 privind aprobarea documentatiei proiectului _Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii Alexandru Podoleanu – corp B_

Proiectul nr. 59 privind rectificarea bugetului comunei Podolenipentru anul 2021

Proiectul nr. 58 privind stabilirea situatiilor deosebite care pot duce la aparitia riscului de excluziune sociala(1)

Proiectul nr. 57 privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2021

Proiectul nr. 56 pentru abrogarea HCL nr. 63 din 2018 privind stabilirea locului pentru depozitare moloz

Proiectul nr. 55 privind stabilirea limitei de viteza pentru vehicule, in satul Podoleni 

Proiectul nr. 53 pentru aprobarea procedurii si a cheltuielilor legate de proiectul_Achizitia de echipamente IT mobile nesesare activitatilor didactice_

Proiectul nr. 52 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor pentru achizitia produselor pt derularea masurilor educative21

Proiectul nr. 51 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2021

Proiectul nr. 50 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Proiectul nr. 49 privind desfiintarea functiilor de administrator public si consilier personal

Proiectul nr. 48 privind desfiintarea unei restrictii de circulatie

Proiectul nr. 47 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Proiectul nr. 46 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul II-2021

Proiectul nr. 45 privind participarea comunei Podoleni la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national

Proiectul nr. 44 privind alegerea presedintelui de sedinta

SDL Podoleni_2021 2027_FINAL

Proiectul nr. 43 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Podoleni pentru perioada 2021-2027

Proiectul nr. 42 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt

Proiectul nr. 41 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea gestionarii SCIM

Proiectul nr. 40 privind constituirea in favoarea Orange, a dreptului de acces pe proprietatea comunei, in vederea instalarii, intretinetii de comunicatii

Proiectul nr. 39 privind atrinuirea denumirii unei strazi din satul Podoleni, comuna Podoleni

Proiectul nr. 38 pentru modificarea HCL nr. 63 din 23.10.2020

Proiectul nr. 36 privind scoaterea din functiune, casarii, demolarii si valorificarii unui imobil din domeniul privat al comunei

Proiectul nr. 37 privind incetarea contractului de concesiune

Proiectul nr. 35 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Proiectul nr. 34 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020

Proiectul nr. 33 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuti Proiectul nr. 32 privind alegerea presedintelui de sedinta Proiectul nr. 31 privind stabilirea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile Proiectul nr. 30 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021 Proiectul nr. 29 privind aprobarea unei documentatii tehnico-economice si a indicatorilor Proiectul nr. 28 privind aprobarea unui contract de lucrari Proiectul nr. 27 privind actualizarea Strateiei de dezvoltare locala Proiectul nr. 26 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale Proiectul nr. 25 privind inchirierea suprafetei de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni Proiectul nr. 24 privind inchirierea suprafetei de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni Proiectul nr. 23 privind inchirierea suprafetei de 15 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni Proiectul nr. 22 privind inchirierea suprafetei de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni Proiectul nr. 21 privind inchirierea suprafetei de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni Proiectul nr. 20 privind aprobarea actului aditional nr. 5 la un contract de concesiune Proiectul nr. 19 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 Proiectul nr. 18 privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Proiectul nr. 17 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Podoleni Proiectul nr. 16 privind aderarea la ADI Zona Metropolitana Piatra Neamt
  • – Proiectul nr. 15 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Inercomunitara Aqua Neamt”
  • – Proiectul nr. 14 privind inchirierea unor trupuri de pasune aflate in domeniul privat al comunei Podoleni”
  • – Proiectul nr. 13 privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Podoleni”
  • – Proiectul nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 3”
  • – Proiectul nr. 11 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor – Proiectul nr. 10 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a secretarului general – Proiectul nr. 9 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Podoleni – Proiectul nr. 8 privind alegerea presedintelui de sedinta – Proiectul nr. 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare Gradinita cu program normal nr.3 – Proiectul nr. 6 privind Inregistrarea Primariei in SNEP online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar – Proiectul nr. 5 privind modificarea componentei echipei mobile pentru interventia in cazurile de violenta domestica – Proiectul nr. 4 privind planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca – Proiectul nr. 3 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021 – 2022 – Proiectul nr. 2 privind Modificarea HCL 38 privind aprobarea organigramei si statului de functii – Proiectul nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a sectiunii de dezvoltare