Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative pentru anul 2022

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative pentru anul 2022 

Proiectul nr. 77 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 76 privind alipirea unor suprafete de teren

Proiectul nr. 75 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului”

Proiectul nr. 74 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Proiectul nr. 73 privind modificarea Hotararii consiliului local nr. 4 din 2010

Proiectul nr. 72 privind inregistrarea unor bunuri in domeniul public al comunei Podoleni

Proiectul nr. 71 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 70 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 69 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 68 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 67 privind aprobarea execuției bugetului la data de 14.12.2022

Proiectul nr. 66 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2023 2024

 

Proiectul nr. 65 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei

Proiectul nr. 64 privind dezlipirea unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 63 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 62 pentru completarea anexei la HCL nr. 54 din 2022

Proiectul nr. 61 privind indexarea sumelor din tabelul prevazut de art. 470 alin. 5 si 6 din Codul fiscal

Proiectul nr. 60 privind aprobarea investitiilor aferente UAT Podoleni si participarea CL Podoleni la Proiectul regional de apa si apa uzata

Proiectul nr. 59 privind acordarea unui mandat special in AG a ADI Aqua Neamt in vederea exercitarii votului

Proiectul nr. 57 privind retragerea comunei poiana Teiului din cadrul ADI Aqua Neamt și modificarea Actelor statutare ale asociatiei

Proiectul nr. 58 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor de apa si apa uzata

Proiectul nr. 56 privind stabilirea cuantumului si a numarului burselor aferente anului scolar 2022-2023

Proiectul nr. 55 privind aprobarea execuției bugetului pentru trimestrul III 2022

Proiectul nr. 54 privind alegerea presedintelui de sedintă

Proiectul nr. 53 pentru rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 52 privind desemnarea reprezentantului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale ”Alexandru Podoleanu”

Proiectul nr. 51 privind acordarea Diplomei de onoare si plata unui premiu familiilor care au implinit 50 ani de casatorie si veteranilor de razboi

Proiectul nr. 50 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 49 privind aprobare unui contract de parteneriat cu unitatea Medico-socială Ceahlau

Proiectul nr. 48 privind modificarea Hotararii nr. 32 din 2017

Proiectul nr. 47 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire contracte achizitionare produse masuri educative (1)

Proiectul nr. 45 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

Proiectul nr. 44 privind aprobarea Statutului comunei Podoleni

Proiectul nr. 43 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul II 2022

Proiectul nr. 42 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiectul nr. 41 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului” 

Proiectul nr. 40 privind aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Podoleni, judetul Neamt” 

Proiectul nr. 39 privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al scolii gimnaziale Alexandru Podoleanu

Proiectul nr. 38 privind aprobarea SF si a Indicatorilor tehnico economici ai proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt

Proiectul nr. 37 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 36 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Proiectul nr. 35 privind participarea in cadrul PNRR , aprobarea proiectului _Dezvoltarea sistemului de Management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente_ si a cheltuielilor aferente acestui

Proiectul nr. 34 privind aprobarea inceperii investitiei Dezvoltarea sistemului de management -implementarea unor structuri inteligente la nivelul comunei Podoleni

Proiectul nr. 33 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID aupra unei suprafete de teren

Proiectul nr. 32 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021

Proiectul nr. 31 privind inchirierea suprafetei de 19,33 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 30 privind inchirierea suprafetei de 124,4655 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 29 privind inchirierea suprafetei de 19,3352 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 28 privind inchirierea unei suprafete de pasune din domeniul privat al comueni Podoleni

Proiectul nr. 27 privind inchirierea suprafetei de 5 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 26 privind inchirierea suprafetei de 5 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 25 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SCDelgaz Grid asupra unor suprafete de teren domeniul public

Proiectul nr. 24 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiectul nr. 23 privind aprobarea Planului anual de ac’iune privind serviciile sociale

Proiectul nr. 22 privind aprobarea unor acte aditionale

Proiectul nr. 21 privind inchirierea suprafetei de 15,6254 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 20 privind darea in folosinta gratuita a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni

Proiectul nr. 19 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 18 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul I 2022

Proiectul nr. 17 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Proiectul nr. 16 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Proiectul nr. 15 privind stabilirea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile

Proiectul nr. 14 privind acordarea cu titlu gratuit a drptului dde uz si servitute catre SC Delgaz Grid SA

Proiectul nr. 13 privind acordarea unui mandat special in AGA a ADI Aqua Neamt

Proiectul nr. 12 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022

Proiectul nr. 11 pentru indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Proiectul nr. 10 privind actualizarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole-1

Proiectul nr. 9 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

Proiectul nr. 8 privind imputernicirea primarului pentru a da declaratie in forma autentica notariala

Proiectul nr. 7 privind acordul pentru instalarea unor mijloace de semnalizare rutiera

Proiectul nr. 6 privind actualizarea cererii de finantare si a devizului aferent obiectivului Modernizare infrasctructura rutiera in comuna Podoleni

Proiectul nr. 5 privind atrinuirea unei suprafete de teren pentru amplasare vatra de stupina

Proiectul nr. 4 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2022 

Proiectul nr. 3 privind intocmirea documentatiilor cadastrale pentru imobilele care alcatuiesc domeniul public  

Proiectul nr. 2 privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei nr. 4 din 2010 

Proiectul nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul comunei, a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare