Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative 2023

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative pentru anul 2023

Proiectul nr. 51 privind desemnarea reprezentanților ăn Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale ”Alexandru Podoleanu”

Proiectul nr. 50 privind preluarea in folosinta gratuita pe durata determinata, a containerelor metalice si din plastic

Proiectul nr. 49 privind vanzarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Podoleni

anexa 1 proiect 49

anexa 2 proiect 49

Proiectul nr. 48 privind acordarea ”Diplomei de onoare” si plata unui premiu familiilor care au implinit 50 ani de casatorie

Proiectul nr. 47 privind neasumarea responsibilitatii orgnizarii si derularii programului referitor la masuri educative

Proiectul nr. 46 privind modificarea si completarea HCL 22 referitoare la delegarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

proiect 46 Anexa 4

proiect 46 Anexa 5

Proiectul nr. 45 privind modificarea HCL 33 privind predarea amplasamentului in vederea executarii investitiei Construire Sala de sport

Proiectul nr. 44 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Proiectul nr. 43 privind modificarea și completarea Statutului ADI Aqua Neamț

Proiectul nr. 42 privind acordarea unui mandat special in ADI Aqua Neamț in vederea exercitarii votului

Proiectul nr. 41 privind vanzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei

Proiectul nr. 40 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare directa a terenurilor din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 39 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul II 2023

Proiectul nr. 38 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiectul nr. 37 privind aprobarea unui act adițional

Proiectul nr. 36 privind predarea catre MDLPA a amplasamentului pentru investitia ”Construire sala de sport scolară”

Proiectul nr. 35 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei I ”Înălțarea Domnului”

Proiectul nr. 34 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 202323

Proiectul nr. 33 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurie publice

Proiectul nr. 32 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”Construire anexa -grup sanitar” Stadion77

Proiectul nr. 31 privind modificarea si actualizarea Actelor statutare ale ADI Aqua Neamt

Proiectul nr. 30 privind aprobarea incheierii unui acord cu UMS Ceahlaul

Proiectul nr. 29 privind rectificarea bugetului comunei podoleni pentru anul 2023

Proiectul nr. 28 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2022

Proiectul nr. 27 privind inchirierea unei suprafete de pasune

Proiectul nr. 26 privins stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual

Proiectul nr. 25 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

Proiectul nr. 24 privind participarea UAT Podoleni la Programul privind casarea autovehiculelor uzate23

Proiectul nr. 23 privind acordarea unui premiu elevului Archip Roberto

Proiectul nr. 22 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale

Proiectul nr. 21 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Proiectul nr. 20 privind inchirierea suprafetei de 12,9983 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 19 privind alipirea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Podoleni

Proiectul nr. 18 privind aprobarea execuției bugetului pentru trimestrul I 2023

Proiectul nr. 17 privind indexarea impozitelor si taxelor pentru anul 2024

Proiectul nr. 16 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect nr. 15 privind aprobarea inceperii investitiei Construirea unei unitati de producere energie electrica din surse regenerabile

Proiect nr. 14 privind participarea in cadrul PNRR Componenta C15

Proiect nr. 13 privind insusirea rapoartelor de follow-up CCNT

Proiectul nr. 12 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Proiectul nr. 11 privind aderarea comunei Podoleni la parteneriatul LEADER reprezentat de Asociatia Drumurile Bistritei

Proiectul nr. 10 privind alocarea unei sume de bani din bugetul comunei Podoleni, Asociatiei Sportive Viitorul

Proiectul nr. 9 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii si UAT Podoleni

Proiectul nr. 8 privind actualizarea Planului de analiza si acordare a riscurilor

plan riscuri

Proiectul nr. 7 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei

2022

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative pentru anul 2022

Proiectul nr. 6 privind modificarea statului de funcții pentru Primaria comunei Podoleni si institutiile publice de inters local

Proiectul nr. 5 privind aprobarea devizului – rest de executat pentru investitia ”Construire grup sanitar scoala gimnaziala corp A”

Proiectul nr. 4 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2023

Proiectul nr. 3 privind aprobarea Planului de actiuni de inters local pentru repartizarea orelor de munca

Proiectul nr. 2 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si pe teren, stabilite in sarcina unei persoane fizice

Proiectul nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta