Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative 2021

Registrul-pentru-evidența-hotărârilor-autorității-deliberative-2021

Hotararea nr. 82 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021 

Hotararea nr. 81 privind aprobarea contractului pentru prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Hotararea nr. 80 privind aprobarea executiei bugetului la data de 10 decembrie 2021

Hotararea nr. 79 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 78 privind stabilirea cuantumului si a numarului burselor aferente anului scolar 2021-2022

Hotararea nr. 77 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023

Hotararea nr. 76 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei comunei Podoleni si a institutiilor de interes local

Hotararea nr. 75 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 74 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat

Hotararea nr. 73 privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Hotararea nr. 72 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi

Hotararea nr. 71 privind desemnarea reprezentantului in comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a functiei de director al Scolii Al Podoleanu 

Hotararea nr. 70 privind revocarea Hotararii nr. 46 din 26 august 2021

Hotararea nr. 69 privind alipirea unor imobile aflate in domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 68 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 67 privind acordarea unui mandat special in ADI Aqua Neamt in vederea exercitarii votului

Hotararea nr. 66 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 65 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Hotararea nr. 64 privind aplicarea prevederilor capitolului II din OUG nr. 69 din 2020

Hotararea nr. 62 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul III – 2021

Hotararea nr. 63 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare ADI Eco Neamt

Hotararea nr. 61 privind alegerea presedintelui de sedinta

Registrul-pentru-evidența-hotărârilor-autorității-deliberative-2021 (6)

Hotararea nr. 60 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii _Modernizare drumuri de interes local, comuna Podoleni, judetul Neamt_

Hotararea nr. 59 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obietivul de investitii _Modernizare infrastructura rutiera in comuna Podoleni, judetul Neamt_

Hotararea nr. 58 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 57 privind aprobarea documentatiei DALI – proiectul _Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii Alexandru Podoleanu corp B, comuna Podoleni, judetul Neamt

Hotararea nr. 56 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 55 privind stabilirea situatiilor deosebite care pot duce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune sociala

Hotararea nr. 54 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Podoleni pentru perioada 2021-2027

SDL Podoleni_2021 2027

Hotararea nr. 55 privind stabilirea situatiilor deosebite care pot duce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune sociala

Hotararea nr. 53 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 52 pentru abrogarea Hotararii nr. 63 din 2018 privind stabilirea locului pentru depozitare moloz

Hotararea nr. 51 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale _Alexandru Podoleanu_

Hotararea nr. 50 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul _Achizitia de echipamente din domeniul IT mobile mecesare activitatii didactice_

Hotararea nr. 49 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de achizitie a produselor masurilor educative 

Hotararea nr. 48 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 47 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice

Hotararea nr. 46 pentru desfiintarea functiei de conducere de administrator public si a functiei de consilier personal

Hotararea nr. 45 privind desfiintarea unei restrictii de circulatie 

Hotararea nr. 44 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 43 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul II 2021

Hotararea nr. 42 privind participarea comunei Podoleni la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national

Hotararea nr. 41 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 40 privind atribuirea denumirii unei strazi din satul Podoleni, comuna Podoleni 

Hotararea nt. 39 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului ADI Aqua Neamt

Hotararea nr. 38 privind insusirea Acordului de cooperare pentru sigurarea suportului IT in vederea dezvortarii SCIM

Hotararea nr. 37 privind constituirea in favoarea Orange Romania SA, a dreptului de acces pe proprietatea comunei Podoleni

Hotararea nr. 36 pentru modificarea Hotararii nr. 63 din 23.10.2020

Hotararea nr. 35 privind incetarea unui contract de concesiune

Hotararea nr. 34 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii, demolarii, valorificarii unui imobil din domeniul privat

Hotararea nr. 33 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021

Hotararea nr. 32 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

Hotararea nr. 31 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuti” Hotararea nr. 30 privind alegerea presedintelui de sedinta” Hotararea nr. 29 privind stabilirea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile” Hotararea nr. 28 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2021” Hotararea nr. 27 privind aprobarea unei documentatiii si a indicatorilor tehnico-economici pentru o investitie” Hotararea nr. 26 privind aprobarea unui contract de lucrari” Hotararea nr. 25 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare locala a comunei Podoleni pentru perioada 2014-2020” Hotararea nr. 24 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale” Hotararea nr. 23 privind inchirierea suprafeti de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 22 privind inchirierea suprafeti de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 21 privind inchirierea suprafeti de 15 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 20 privind inchirierea suprafetei de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 19 privind inchirierea suprafetei de 10 ha pasune din domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 18 privind aprobarea actului aditional nr. 5 la Constractul de concesiune nr. 10002012” Hotararea nr. 17 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022” Hotararea nr. 16 privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 15 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a CL” Hotararea nr. 14 privind aderarea la ADI Zona Metropolitana Piatra Neamt” Hotararea nr. 13 privind acordarea unui mandat special in AG a ADI Aqua Neamt in vederea exercitarii votului” Hotararea nr. 12 privind inchirierea unor trupuri de pasune aflate in domeniul privat al comunei Podoleni” Hotararea nr. 11 privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Podoleni” Hotărârea nr. 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare grădinița nr. 3” Hotărârea nr. 9 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor Hotărârea nr. 8 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a secretarului general Hotărârea nr. 7 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Podoleni Hotararea nr. 6 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr. 5 privind inregistrarea comunei Podoleni in SNEPonline a taxelor si impozitelor Hotararea nr. 4 privind modificarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Hotararea nr. 3 privind planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca Hotararea nr. 2 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2021-2022 Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare