Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive

Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive pentru anul 2021 

Dispozitia nr. 346 privind convocarea Consiliului local al comnunei Podoleni in sedinta extraordinara 

Dispozitia nr. 342 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 317 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 

Dispozitia nr. 309 privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara pentru data de 3 noiembrie

Dispozitia nr. 302 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara pentru data de 28 octombrie21

Dispozitia nr. 276 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara pentru data de 4 octombrie

Dispozitia nr. 265 privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara pentru data de 28 septembrie21

Dispozitia nr. 249 privind convocarea consiliului local in sedinta extaordinara21

Dispozitia nr. 239 privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 229 privind convocarea consiliului local, in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 195 privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni, in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 176 privind convocarea Consiliului local, in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 157 privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni in sedinta extraordinara pentru data de 31 mai 2021

Dispozitia nr. 152 privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara

  • Dispozitia nr. 119 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
  • Dispozitia nr. 105 privind aprobarea Regulamentului referitor proiecte de dispozitii
  • Dispozitia nr. 83 privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni, in sedinta ordinara
  • Dispozitia nr. 56 privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni in sedinta ordinara
  • Dispozitia nr. 18 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara
  • Dispozitia nr. 8 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de functionare
  • Dispozitia nr. 1 privind convocarea consiliului local, in sedinta extraordinara