Prezentare locala

PREZENTARE GENERALĂ

Comuna este situată pe teritoriul judeţului Neamţ la 25,8 km faţă de municipiul Piatra Neamţ, este formată din două sate componente:

Podoleni care are statut de reşedinţă a comuneiNegriteşti situat în partea de Nord-Est a comunei la o distanţă de aproximativ 6 kilometri de satul Podoleni

Întinderea teritoriului administrativ al comunei Podoleni este de 4.017 ha din care 3.131,3 ha extravilan şi 885,7 ha intravilan, din care: 2.811,6 ha teren agricol, 90 ha păduri, 175 ha ape, 147,9 ha drumuri, 743,5 curţi construcţii, 49 ha neproductiv.

Cursurile de apă curgătoare care străbat comuna sunt:

CalnişColacu Verdele

Satul Podoleni a luat fiinţă pe malul stâng al râului Bistriţa, datează cu mult înainte de prima atestare documentară cunoscută (9 martie 1479), şi s-a strămutat din cauza deselor inundaţii provocate de apele Bistriţei.

Dovada vechii aşezări o constituie ruinele mânăstirii Buciuleşti, monument de arhitectură, înălţată de marele logofăt Ştefan Dumitraşcu în anul 1630, unde, după spusele cronicarilor Miron Costin şi Ion Neculce Ştefan Gheorghe, fiul lui Ştefan Dumitraşcu avea moşii şi curţi.

În această mănăstire au fost închişi fraţii Toma, vornicul Cantacuzin şi Iordache Contacuzin împreună cu doamna lui Vasile Lupu Voievod.

Prin anul 1830 viiturile râului Bistriţa au dus la surparea malului, biserica dărâmându-se, iar locuitorii din jur s-au retras în partea de sus a satului Podoleni. În anul 1803 Podolenii apar ca moşie a postelnicului Ioan Centa.