Comisii de specialitate ale C.L.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, protecţie mediu şi turism.

                   MIHAI DUMITRU – DANIEL

                   RÂZA MARIANA

                   PODOLEANU MARCEL

                   ARCHIP NARCIS-ADRIAN

                   STAN NECULAI

____________________________________________________________________________

           Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism;

                   BOCANCEA IOAN

                   PRICOPE NICOLAE

                   MÂNDRILAȘ MIHAI

                   TARAȘ DORINEL

                   APETREI CRISTIAN

__________________________________________________________________________

              Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie;

                   GRASU ADRIAN – NICOLAE

                   CRĂIVAN DUMITRU

                   APETRE MARIA

                   CHELARIU ILIE

                  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, protecţie mediu şi turism.

                   MIHAI DUMITRU – DANIEL

                   RÂZA MARIANA

                   PODOLEANU MARCEL

                   ARCHIP NARCIS-ADRIAN

                   STAN NECULAI

____________________________________________________________________________

           Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism;

                   BOCANCEA IOAN

                   PRICOPE NICOLAE

                   MÂNDRILAȘ MIHAI

                   TARAȘ DORINEL

                   APETREI CRISTIAN

__________________________________________________________________________

              Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie;

                  GRASU ADRIAN – NICOLAE

                   CRĂIVAN DUMITRU

                   APETRE MARIA

                   CHELARIU ILIE

                   CREȚU ELENA-LUMINIȚA