Atribuții consiliul local

Atribuţiile consiliului local sunt prevăzute de art. 129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:     Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt […]