Anunturi de achizitie

„Agentia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat că în urma analizei Planului urbanistic general (P.U.G.) al comunei Rediu jud. Neamţ şi a parcurgerii etapelor procedurale reglementate de H.G. nr. 1076/2004, decide eliberarea Avizului de mediu. Planul avizat poate fi consultat la sediul A.R.P.M. Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare între orele 8 – 14.”