Arhiva Hotarari ale consiliului local

Hotararea nr. 96 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019

Hotararea nr. 95 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020 -2021

Hotararea nr. 94 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 93 privind institurea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor

Hotararea nr. 92 privind închirierea unui imobil din domeniul privat

Hotararea nr. 91 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor

Hotararea nr. 90 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului

Hotararea nr. 89 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Podoleni pe anul 2019

Hotararea nr. 88 privind aprobarea execuţiei bugetului la data de 12 decembrie 2019

Hotararea nr. 87 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019

Hotararea nr. 86 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 85 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Podoleni

Hotararea nr. 84 pentru revocarea Hotărârii nr. 73 din 31 octombrie 2019

Hotararea nr. 83 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr. 82 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019

Hotararea nr. 81 pentru modificarea Hotărârii nr. 82019

Hotararea nr. 80 pentru modificarea Hotărârii nr. 742019

Hotararea nr. 79 privind validarea unui mandat de consilier

Hotararea nr. 78 privind aprobarea implementării proiectului WIFI4EU

Hotararea nr. 77 privind aprobarea întocmirii documentației cadastrale pentru doua suprafete de pasune

Hotararea nr. 76 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului Cultural

Hotararea nr. 75 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 8 din 2019

Hotararea nr. 74 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei comunei Podoleni şi instituţiilor publice de interes local

Hotararea nr. 73 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Podoleni

Hotararea nr. 72 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 762005 privind înfiinţarea, organigrama şi numărul de personal ale SVSU al comunei PODOLENI

Hotararea nr. 71 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul III – 2019

Hotararea nr. 70 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019

Hotararea nr. 69 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

Hotararea nr. 68 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 67 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale „Alexandru Podoleanu”

Hotararea nr. 66 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 65 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”

Hotararea nr. 64 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire vestiare stadion în comuna Podoleni, judetul Neamt”

Hotararea nr. 63 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării cladirii vestiar Stadion

Hotararea nr. 62 privind alegerea presedintelui de sedintă

Hotararea nr. 61 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019

Hotararea nr. 60 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor

Hotararea nr. 59 privind aprobarea contractului „Lucrari de proiectare si executie pt realizarea obectivului”Program multianual modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public” (1)

HCL 58/2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unui imobil aflat în proprietatea comunei Podoleni 2019-05-30

Hotararea nr 53 / 2019-07-18 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul II – 2019 Hotararea nr 54 / 2019-07-18 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului
Hotararea nr 55 / 2019-07-18 privind aprobarea contractului de vânzare-cumpărare corpuri iluminat public Hotararea nr 56 / 2019-07-18 pentru aprobarea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
Hotararea nr 57 / 2019-07-18 pentru modificarea Hotărârii nr. 25/2019 privind
aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019
Hotararea nr 58 / 2019-07-18 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
unui imobil aflat în proprietatea comunei Podoleni
Hotararea nr 52 / 2019-07-11 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019 Hotararea nr 46 / 2019-06-27 privind stabilirea componenţei echipei mobile
pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
Hotararea nr 47 / 2019-06-27 pentru modificarea Hotărârii nr. 13 din 28 februarie 2019
privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii
Hotararea nr 48 / 2019-06-27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie
„Reabilitare Şcoală primară Negritești, comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 49 / 2019-06-27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Modernizarea
şi eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 50 / 2019-06-27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Reţea gaze naturale în comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 51 / 2019-06-27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii „Modernizare drumuri de interes local, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Având în vedere prevederile:
Hotararea nr 45 / 2019-06-13 privind aprobarea contractului
„Amenajare şanţ betonat pe strada Bociuleşti”
Hotararea nr 44 / 2019-06-05 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie
„REABILITARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ”
Hotararea nr 36 / 2019-05-30 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018 Hotararea nr 37 / 2019-05-30 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare
a localităților din Județul Neamț
Hotararea nr 38 / 2019-05-30 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 62/2018 privind aprobarea
Regulamentului și a tarifului de utilizare pentru terenul de sport cu gazon sintetic
Hotararea nr 39 / 2019-05-30 privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice Hotararea nr 40 / 2019-05-30 privind aprobarea realizării investiţiei
„Construire şi împrejmuire punct sanitar în sat Negriteşti, comuna Podoleni, judeţul Neamț”
Hotararea nr 41 / 2019-05-30 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 42 / 2019-05-30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie ,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU GRUPE, COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ” Hotararea nr 43 / 2019-05-30 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU GRUPE, COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ”
Hotararea nr 35 / 2019-05-10 privind aprobarea contractului
„Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţie <Extindere reţea de gaze naturale, comuna Podoleni, judeţul Neamţ>”
Hotararea nr 33 / 2019-05-07 privind aprobarea unui act aditional Hotararea nr 34 / 2019-05-07 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 30 / 2019-05-02 privind aprobarea contractului
„Lucrări de întreţinere drumuri neasfaltate, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 31 / 2019-05-02 privind aprobarea contractului „Lucrări de reparații str. Alexandru Ioan Cuza
(zona trecerii a drumului la nivel cu calea ferată), com. Podoleni, jud. Neamț”
Hotararea nr 32 / 2019-05-02 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 26 / 2019-04-23 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul I – 2019 Hotararea nr 27 / 2019-04-23 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 28 / 2019-04-23 privind aprobarea contractului „Întocmire documentaţii tehnice pentru obiectivul de investiţii <Modernizare drumuri de interes local în com. Podoleni, jud. Neamţ>” Hotararea nr 29 / 2019-04-23 privind aprobarea realizării investiţiei
„Construire şi împrejmuire punct sanitar în sat Negriteşti, comuna Podoleni, judeţul Neamț”
Hotararea nr 22 / 2019-04-10 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 23 / 2019-04-10 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 24 / 2019-04-10 privind aprobarea unui act aditional Hotararea nr 25 / 2019-04-10 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019 Hotararea nr 16 / 2019-03-29 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de închiriere
a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 17 / 2019-03-29 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării,
aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor
Hotararea nr 18 / 2019-03-29 privind accesul public fără taxe, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei, la investiţia „Modernizare drumuri agricole de exploataţie DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 şi DE 127,
comuna Podoleni, judeţul Neamţ” accesat prin Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
implementat prin Programul Naţional de dezvoltare Rurală”, finanţat prin FEADR
Hotararea nr 19 / 2019-03-29 privind aprobarea unui contract pentru acordarea serviciilor sociale Hotararea nr 20 / 2019-03-29 privind concesionarea unui spaţiu aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 21 / 2019-03-29 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49),
modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007 şi H.G. nr. 576/2011
Hotararea nr 11 / 2019-02-28 Actualizare plan de analiza si acoperire a riscurilor Hotararea nr 12 / 2019-02-28 privind aprobarea contractului
„Modernizare strada Gării – îmbrăcăminte asfaltică uşoară, com. Podoleni, jud. Neamţ”
Hotararea nr 13 / 2019-02-28 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii Hotararea nr 14 / 2019-02-28 pentru completarea Hotărârii nr. 8/2019
privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale
Hotararea nr 15 / 2019-02-28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 2 / 2019-01-29 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul IV – 2018 Hotararea nr 3 / 2019-01-29 privind Planul anual de acţiuni de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă
Hotararea nr 4 / 2019-01-29 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului Hotararea nr 5 / 2019-01-29 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 6 / 2019-01-29 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 7 / 2019-01-29 privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 8 / 2019-01-29 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale Hotararea nr 9 / 2019-01-29 privind stabilirea locurilor unde se interzice
desfăşurarea adunărilor publice
Hotararea nr 10 / 2019-01-29 privind extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale Hotararea nr 1 / 2019-01-08 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,
a deficitului secțiunii de funcţionare şi a deficitului secțiunii de dezvoltare
Hotararea nr 70 / 2018-12-21 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 Hotararea nr 71 / 2018-12-21 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului public Hotararea nr 72 / 2018-12-21 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 73 / 2018-12-21 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 74 / 2018-12-21 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 Hotararea nr 75 / 2018-12-21 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019 -2020 Hotararea nr 65 / 2018-11-22 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 66 / 2018-11-22 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 Hotararea nr 67 / 2018-11-22 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului public Hotararea nr 68 / 2018-11-22 privind actualizarea documentaţiei cadastrale a unui imobil apaţinând domeniul public Hotararea nr 69 / 2018-11-22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizare strada Gării – îmbracaminte asfaltică uşoară, comuna Podoleni, jud. Neamţ”
Hotararea nr 57 / 2018-10-25 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul III – 2018 Hotararea nr 58 / 2018-10-25 privind aprobarea contractului
„Furnizare utilaj pentru SVSU din comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 59 / 2018-10-25 privind aprobarea contractului
„Furnizare dotări pentru SVSU din comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 60 / 2018-10-25 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău
Hotararea nr 61 / 2018-10-25 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49),
modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007 şi H.G. nr. 576/2011
Hotararea nr 62 / 2018-10-25 privind aprobarea Regulamentului și a tarifului de utilizare
pentru terenul de sport cu gazon sintetic
Hotararea nr 63 / 2018-10-25 privind stabilirea locului pentru depozitare moloz Hotararea nr 64 / 2018-10-25 privind alipirea unor imobile
aparţinând domeniului public al comunei Podoleni
Hotararea nr 51 / 2018-09-20 privind desemnarea reprezentanţilor în
Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Alexandru Podoleanu”
Hotararea nr 52 / 2018-09-20 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie aferentă proiectului „Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 și DE 127, comuna Podoleni, județul Neamț”, emisă de FNGCIMM SA IFN Hotararea nr 53 / 2018-09-20 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 Hotararea nr 54 / 2018-09-20 privind aprobarea contractului
„Lucrări de întreţinere drumuri neasfaltate, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 55 / 2018-09-20 privind concesionarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 56 / 2018-09-20 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi
valorificării unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 45 / 2018-08-28 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul II – 2018 Hotararea nr 46 / 2018-08-28 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 Hotararea nr 47 / 2018-08-28 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 92 din 21 decembrie 2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr 48 / 2018-08-28 privind extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale Hotararea nr 49 / 2018-08-28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 50 / 2018-08-28 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 44 / 2018-07-19 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 Hotararea nr 43 / 2018-06-28 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale Hotararea nr 42 / 2018-05-30 pentru aprobarea contractului privind
„Recondiţionare Monumentul eroilor, comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 31 / 2018-05-25 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 Hotararea nr 32 / 2018-05-25 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 Hotararea nr 33 / 2018-05-25 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor Hotararea nr 34 / 2018-05-25 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 35 / 2018-05-25 pentru aprobarea contractului privind lucrări de proiectare și de execuție la obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport cu gazon sintetic, comuna Podoleni, județul Neamț” Hotararea nr 36 / 2018-05-25 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 37 / 2018-05-25 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 38 / 2018-05-25 privind închirierea unui trup de păşune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 39 / 2018-05-25 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 40 / 2018-05-25 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 29 din 26 aprilie 2018 Hotararea nr 41 / 2018-05-25 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 30 / 2018-05-04 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie: “REABILITARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ” Hotararea nr 21 / 2018-04-26 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul I – 2018 Hotararea nr 22 / 2018-04-26 privind aprobarea Regulamentului privind Eliberarea/Vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial comerţ/alimentaţie publică/alte activităţi recreative şi distractive Hotararea nr 23 / 2018-04-26 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 24 / 2018-04-26 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor de aniversare a Centenarului României Hotararea nr 25 / 2018-04-26 privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare al comunei Podoleni”
Hotararea nr 26 / 2018-04-26 privind implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență din comuna Podoleni, Județul Neamț”
Hotararea nr 27 / 2018-04-26 privind împrejmuire imobil aparţinând domeniului public Hotararea nr 28 / 2018-04-26 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 92 din 21 decembrie 2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr 29 / 2018-04-26 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului Hotararea nr 15 / 2018-03-29 privind aprobarea Amenajamentului pastoral 2018-2028 Hotararea nr 16 / 2018-03-29 privind însuşirea Inventarului bunurilor imobile
aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 17 / 2018-03-29 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului public Hotararea nr 18 / 2018-03-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 19 / 2018-03-29 privind modificarea şi completarea unor contracte Hotararea nr 20 / 2018-03-29 privind aprobarea valorificării prin vânzare, a elementelor componente rezultate
ca materiale utilizabile în urma „Reabilitării, modernizării şi dotării
aşezământului cultural din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 13 / 2018-03-08 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 14 / 2018-03-08 privind achiziţionarea unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică Hotararea nr 8 / 2018-02-15 privind validarea unui mandat de consilier Hotararea nr 9 / 2018-02-15 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 10 / 2018-02-15 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 92 din 21 decembrie 2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
Hotararea nr 11 / 2018-02-15 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2018 Hotararea nr 12 / 2018-02-15 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv și Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
Hotararea nr 2 / 2018-01-30 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 3 / 2018-01-30 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii Hotararea nr 4 / 2018-01-30 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale Hotararea nr 5 / 2018-01-30 privind repartizarea cantităţii de 20 m.c. lemn, Asociaţiei crescătorilor de animale Hotararea nr 6 / 2018-01-30 privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 7 / 2018-01-30 privind Planul anual de acţiuni de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă
Hotararea nr 1 / 2018-01-09 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,
a deficitului secțiunii de funcţionare
Hotararea nr 88 / 2017-12-21 privind validarea unui mandat de consilier Hotararea nr 89 / 2017-12-21 privind aprobarea unui act aditional Hotararea nr 90 / 2017-12-21 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 91 / 2017-12-21 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 92 / 2017-12-21 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 Hotararea nr 93 / 2017-12-21 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018 -2019 Hotararea nr 94 / 2017-12-21 privind aprobarea contractului
„Lucrări de întreținere drumuri, comuna Podoleni, județul Neamț ”
Hotararea nr 95 / 2017-12-21 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 87 / 2017-12-12 privind aprobarea contractului
„Lucrări de reparaţii a drumului din zona Râpa Mare”
Hotararea nr 86 / 2017-12-11 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 85 / 2017-11-28 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 78 / 2017-11-23 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 79 / 2017-11-23 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 80 / 2017-11-23 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău
Hotararea nr 81 / 2017-11-23 privind aprobarea unui contract de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Căminul pentru persoane vârstnice Roznov
Hotararea nr 82 / 2017-11-23 privind constituirea fondului de rezervă bugetară pentru anul 2017 Hotararea nr 83 / 2017-11-23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 84 / 2017-11-23 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 77 / 2017-11-17 privind aprobarea contractului
„Lucrări de furnizare şi montare corpuri de iluminat stradal”
Hotararea nr 70 / 2017-10-26 privind modul de întocmire a registrului agricol Hotararea nr 71 / 2017-10-26 privind modificarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 72 / 2017-10-26 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru
de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 73 / 2017-10-26 privind încetarea unui contract de închiriere Hotararea nr 74 / 2017-10-26 privind aprobarea contractului „Lucrări de execuţie la obiectivul
Reabilitare Grădiniţă cu program normal nr. 3 comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 75 / 2017-10-26 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU GRUPE,
COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ”
Hotararea nr 76 / 2017-10-26 privind aprobarea realizării investiţiei
„Construire gradiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, judeţul Neamț”
Hotararea nr 66 / 2017-09-28 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 Hotararea nr 67 / 2017-09-28 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 68 / 2017-09-28 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 69 / 2017-09-28 privind aprobarea contractului de servicii „Exploatare şi transport masă lemnoasă” Hotararea nr 62 / 2017-09-14 privind desemnarea reprezentanţilor în
Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Alexandru Podoleanu”
Hotararea nr 63 / 2017-09-14 privind organizarea şi desfăşurarea
manifestării „Ziua Recoltei” ediţia 2017
Hotararea nr 64 / 2017-09-14 privind recoltarea şi valorificarea lemnului din vegetaţia forestieră de pe terenul
din afara fondului forestier, proprietate privată a comunei Podoleni
Hotararea nr 65 / 2017-09-14 privind aprobarea contractului de lucrări
„Lucrări de reparaţii generale şi de renovare sediu primărie”
Hotararea nr 55 / 2017-08-29 privind stabilirea procentului indemnizației
consilierilor locali pentru participarea la ședinte
Hotararea nr 56 / 2017-08-29 Hotararea nr 57 / 2017-08-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 58 / 2017-08-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 59 / 2017-08-29 privind aprobarea contractului de lucrări
„Construire garaj şi atelier mecanic pe terenul aferent sediului primăriei”
Hotararea nr 60 / 2017-08-29 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 61 / 2017-08-29 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie aferentă proiectului „Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 și DE 127, comuna Podoleni, județul Neamț”, emisă de FNGCIMM SA IFN Hotararea nr 51 / 2017-07-20 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
acordate la nivelul comunei Podoleni pentru perioada 2017-2024
Hotararea nr 52 / 2017-07-20 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu
produse raţionalizate în caz de mobilizare sau război
Hotararea nr 53 / 2017-07-20 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2017 Hotararea nr 54 / 2017-07-20 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale Hotararea nr 43 / 2017-06-29 privind desemnarea unui reprezentant în calitate de observator Hotararea nr 44 / 2017-06-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 45 / 2017-06-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2017-06-29 privind aprobarea contractului de lucrări
„Decolmatarea albiei pârâului Dorneşti ”
Hotararea nr 47 / 2017-06-29 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Podoleni
Hotararea nr 48 / 2017-06-29 privind stabilirea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarului Hotararea nr 49 / 2017-06-29 privind desfiinţarea unor podeţe Hotararea nr 50 / 2017-06-29 privind taxa pentru salubrizarea comunei Podoleni, judeţul Neamţ Hotararea nr 34 / 2017-05-30 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 35 / 2017-05-30 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 36 / 2017-05-30 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 Hotararea nr 37 / 2017-05-30 privind concesionarea unui spaţiu aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 38 / 2017-05-30 privind concesionarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 39 / 2017-05-30 privind aprobarea contractului de lucrări
„Balastare străzi neasfaltate, comuna Podoleni, judeţul Neamţ ”
Hotararea nr 40 / 2017-05-30 privind ocuparea unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public al comunei Podoleni
Hotararea nr 41 / 2017-05-30 privind extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale Hotararea nr 42 / 2017-05-30 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al comunei Podoleni” Hotararea nr 31 / 2017-04-27 privind analizarea unei petiţii Hotararea nr 32 / 2017-04-27 privind punerea la dispoziţia Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii
de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020, a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
Hotararea nr 33 / 2017-04-27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Construire garaj şi atelier mecanic pe terenul aferent sediului primăriei”
Hotararea nr 30 / 2017-04-12 privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al comunei Podoleni Hotararea nr 26 / 2017-03-30 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor Hotararea nr 27 / 2017-03-30 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv și Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
Hotararea nr 28 / 2017-03-30 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Hotararea nr 29 / 2017-03-30 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii Hotararea nr 24 / 2017-03-17 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2017 Hotararea nr 22 / 2017-03-09 privind aprobarea realizării investiţiei şi asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Reabilitare Grădiniţa cu program normal nr. 3, comuna Podoleni, județul Neamț”
după diminuarea cotei de TVA la 19%
Hotararea nr 23 / 2017-03-09 privind aprobarea realizării investiţiei si asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Reabilitare Şcoala primară Negritești, comuna Podoleni, județul Neamț”
dupa diminuarea cotei de TVA la 19%
Hotararea nr 16 / 2017-02-28 pentru modificarea Hotărârii nr. 46/2016 privind alegerea comisiei de validare Hotararea nr 17 / 2017-02-28 privind validarea unui mandat de consilier Hotararea nr 18 / 2017-02-28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 19 / 2017-02-28 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49),
modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007 şi H.G. nr. 576/2011
Hotararea nr 20 / 2017-02-28 privind oportunitatea realizării investiţiei
„Construire garaj şi atelier mecanic pe terenul aferent sediului primăriei”
Hotararea nr 21 / 2017-02-28 privind aprobarea contractului de lucrări
„Decolmatarea albiei pârâului Verdele ”
Hotararea nr 14 / 2017-02-24 privind aprobarea realizării investiţiei
„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Podoleni, Judeţul Neamţ”
Hotararea nr 15 / 2017-02-24 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Podoleni, Judeţul Neamţ”
Hotararea nr 2 / 2017-01-31 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 3 / 2017-01-31 privind scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi pe teren,
stabilite în sarcina unei persoane fizice
Hotararea nr 4 / 2017-01-31 privind Planul de acţiuni de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă
Hotararea nr 5 / 2017-01-31 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017 -2018 Hotararea nr 6 / 2017-01-31 pentru modificarea Hotărârii nr. 66 din 25 august 2016 privind desemnarea
reprezentanţilor în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Alexandru Podoleanu”
Hotararea nr 7 / 2017-01-31 privind aprobarea Acordului de Cooperare și Înfrăţire între Comuna Podoleni, Județul Neamţ din România şi Comuna Palanca, Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova Hotararea nr 8 / 2017-01-31 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat Hotararea nr 9 / 2017-01-31 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 10 / 2017-01-31 privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 11 / 2017-01-31 privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor prevăzute
de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
Hotararea nr 12 / 2017-01-31 privind atribuirea în folosinţă gratuită
a unui spaţiu aflat în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 13 / 2017-01-31 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli Hotararea nr 1 / 2017-01-09 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare
şi acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a deficitului secțiunii de funcţionare
Hotararea nr 91 / 2016-12-15 privind validarea unui mandat de consilier Hotararea nr 92 / 2016-12-15 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 93 / 2016-12-15 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău
Hotararea nr 94 / 2016-12-15 pentru modificarea Hotărârii nr. 13 din 25 februarie 2016
privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii
Hotararea nr 88 / 2016-12-08 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 89 / 2016-12-08 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare Grădiniţa cu program normal nr. 3, comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 90 / 2016-12-08 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare Şcoală primară Negritești, comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 80 / 2016-11-24 pentru modificarea Hotărârii nr. 46/2016 privind alegerea comisiei de validare Hotararea nr 81 / 2016-11-24 privind validarea unui mandat de consilier Hotararea nr 82 / 2016-11-24 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 84 / 2016-11-24 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 85 / 2016-11-24 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 Hotararea nr 86 / 2016-11-24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 87 / 2016-11-24 privind vânzarea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 79 / 2016-11-04 privind aprobarea unor acte aditionale Hotararea nr 75 / 2016-10-27 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 76 / 2016-10-27 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 77 / 2016-10-27 privind încetarea unui contract de concesiune Hotararea nr 78 / 2016-10-27 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 68 / 2016-09-27 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 69 / 2016-09-27 privind desemnarea reprezentanţilor în comisia de concurs pentru ocuparea
funcţiei de director la Şcoala gimnazială „Alexandru Podoleanu”
Hotararea nr 70 / 2016-09-27 privind organizarea şi desfăşurarea
manifestării „Ziua Recoltei” ediţia 2016
Hotararea nr 71 / 2016-09-27 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 72 / 2016-09-27 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 73 / 2016-09-27 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 Hotararea nr 74 / 2016-09-27 privind ocuparea unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public al comunei Podoleni
Hotararea nr 64 / 2016-08-25 privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al aparatului de specialitate al Primarului comunei Podoleni, aparatului permanent al Consiliului local al comunei Podoleni, instituţiilor subordonate şi serviciilor publice
Hotararea nr 65 / 2016-08-25 pentru respingerea proiectului de hotărâre
privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului privat
Hotararea nr 66 / 2016-08-25 privind desemnarea reprezentanţilor în
Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Alexandru Podoleanu”
Hotararea nr 67 / 2016-08-25 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea
construirii unui podeţ de acces la imobilul înscris în CF nr. 52247 Podoleni
Hotararea nr 58 / 2016-07-28 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al comunei Podoleni
Hotararea nr 59 / 2016-07-28 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 61 / 2016-07-28 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice
în vederea ocupării funcţiei de administrator public
Hotararea nr 52 / 2016-06-29 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare gradinita cu program normal nr. 3, comuna Podoleni, Județul Neamț”
Hotararea nr 53 / 2016-06-29 privind instrumentarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare gradinita cu program normal nr. 3, comuna Podoleni, Judetul Neamt” Hotararea nr 54 / 2016-06-29 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare școală primară Negritești, comuna Podoleni, Județul Neamț
Hotararea nr 55 / 2016-06-29 privind instrumentarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Reabilitare școală primară Negritești, comuna Podoleni, Județul Neamț”
Hotararea nr 56 / 2016-06-29 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 46 / 2016-06-23 privind alegerea comisiei de validare Hotararea nr 47 / 2016-06-23 privind validarea mandatelor consilierilor locali Hotararea nr 48 / 2016-06-23 privind constatarea consiliului ca legal constituit Hotararea nr 49 / 2016-06-23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 50 / 2016-06-23 privind alegerea viceprimarului Hotararea nr 51 / 2016-06-23 privind organizarea comisiilor de specialitate
pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr 45 / 2016-05-30 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015 Hotararea nr 40 / 2016-05-19 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 42 / 2016-05-19 privind extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale Hotararea nr 43 / 2016-05-19 privind includerea teritoriului unităţii administrative-teritoriale a comunei Podoleni la parteneriatul Grupului de Acţiune Locală în domeniul Pescuitului – FLAG, cu finanţare din POPAM 2014-2020, respectiv participarea comunei Podoleni ca partener FLAG la Asociaţia Grupul Local Pescăresc Neamţ Hotararea nr 37 / 2016-04-28 privind închirierea unor trupuri de păşune
aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 38 / 2016-04-28 privind acordul pentru amplasare colector principal de apă uzată pe raza comunei Podoleni Hotararea nr 39 / 2016-04-28 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49),
modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007 şi H.G. nr. 576/2011
Hotararea nr 24 / 2016-03-29 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata
impozitelor pe clădiri şi pe teren, stabilite în sarcina unei persoane fizice
Hotararea nr 25 / 2016-03-29 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv și Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
Hotararea nr 26 / 2016-03-29 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor Hotararea nr 27 / 2016-03-29 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU GRUPE,
COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ”
Hotararea nr 28 / 2016-03-29 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 29 / 2016-03-29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii „Modernizare străzi în sat Podoleni, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 30 / 2016-03-29 privind concesionarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 31 / 2016-03-29 privind vânzarea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 32 / 2016-03-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 33 / 2016-03-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 34 / 2016-03-29 privind aprobarea contractului de servicii proiectare
„Înfiinţare reţea de apă şi canalizare în comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 19 / 2016-03-14 privind procedura de identificare a beneficiarilor şi acordarea stimulentului educaţional Hotararea nr 21 / 2016-03-14 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 20 / 2016-03-14 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 11 / 2016-02-25 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2016 Hotararea nr 13 / 2016-02-25 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii Hotararea nr 14 / 2016-02-25 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al aparatului de specialitate al primarului
Hotararea nr 15 / 2016-02-25 pentru modificarea Hotărârii nr. 92 din 22 octombrie 2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Hotararea nr 16 / 2016-02-25 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata
impozitelor pe clădiri şi pe teren, stabilite în sarcina unei persoane fizice
Hotararea nr 17 / 2016-02-25 privind instrumentarea proiectului „Construire grădiniţă cu patru grupe,
comuna Podoleni, judeţul Neamţ” şi aprobarea devizului general
şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
Hotararea nr 18 / 2016-02-25 pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale Hotararea nr 4 / 2016-01-28 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2016 Hotararea nr 5 / 2016-01-28 privind Planul de acţiuni de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă
Hotararea nr 6 / 2016-01-28 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Podoleni
şi a Regulamentului local de urbanism
Hotararea nr 10 / 2016-01-28 privind alipirea unor imobile
aparţinând domeniului public al comunei Podoleni
Hotararea nr 1 / 2016-01-18 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
a deficitului secțiunii de funcţionare
Hotararea nr 3 / 2016-01-18 privind asigurarea cofinanţării Proiectului
„Modernizare străzi în comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 7 / 2016-01-18 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 Hotararea nr 108 / 2015-12-23 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 109 / 2015-12-23 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 110 / 2015-12-23 privind acordarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
Hotararea nr 111 / 2015-12-23 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016 -2017 Hotararea nr 118 / 2015-12-23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Amenajare punct sanitar în construcţie existentă, fosă septică şi realizare împrejmuire teren, satul Negriteşti, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 104 / 2015-12-08 pentru aprobarea investiţiei privind proiectul „Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 și DE 127, comuna Podoleni, județul Neamț”
Hotararea nr 105 / 2015-12-08 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie privind proiectul „Modernizare drumuri agricole de exploatație DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 și DE 127, comuna Podoleni, județul Neamț” Hotararea nr 106 / 2015-12-08 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Construire Centru medical în satul Podoleni, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 107 / 2015-12-08 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 119 / 2015-12-08 privind aprobarea contractului de lucrări
„Construire Centru medical în satul Podoleni, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 97 / 2015-11-26 privind acordarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
Hotararea nr 96 / 2015-11-26 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 98 / 2015-11-26 privind atribuirea denumirii „MIHAI TIMOFTE” Bibliotecii comunale Podoleni Hotararea nr 99 / 2015-11-26 privind aprobarea unui contract de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău
Hotararea nr 100 / 2015-11-26 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 101 / 2015-11-26 pentru modificarea Hotărârii nr. 33 din 30 aprilie 2015
privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii
Hotararea nr 103 / 2015-11-26 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
Hotararea nr 85 / 2015-10-30 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 92 / 2015-10-22 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Hotararea nr 89 / 2015-10-22 privind modificarea HCL nr. 1/28.01.2015 Hotararea nr 94 / 2015-10-22 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 90 / 2015-10-22 privind acordarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
Hotararea nr 93 / 2015-10-22 privind extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale Hotararea nr 91 / 2015-10-22 privind atribuirea denumirii unei străzi din comuna Podoleni, sat Podoleni Hotararea nr 88 / 2015-10-02 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 78 / 2015-09-24 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al scolii
Hotararea nr 79 / 2015-09-24 privind cresterea salariala pentru functionarii publici si personalului contractual Hotararea nr 80 / 2015-09-24 privind organizarea si desfasurarea manifestarii „Ziua Recoltei” Hotararea nr 81 / 2015-09-24 privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale Hotararea nr 82 / 2015-09-24 privind concesionarea suprafetei de 356,20 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 83 / 2015-09-24 privind stabilirea criteriilor si conditiilor de acordare a ajutoarelor alimentare Hotararea nr 84 / 2015-09-24 privind acordul de cooperare cu Fundatia Solidaritate si Speranta Podoleni Hotararea nr 85 / 2015-09-24 privind acordul pentru amplasarea constructiei pe limita de proprietate Hotararea nr 86 / 2015-09-24 privind modificarea unui numar de 13 contracte de concesiune Hotararea nr 87 / 2015-09-24 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 77 / 2015-09-21 privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului „Modernizare drumuri agricole de exploataţie”
Hotararea nr 66 / 2015-08-27 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor aflate in domeniul privat Hotararea nr 67 / 2015-08-27 privind aprobarea contractului de lucrari Modernizare DC 215 Podoleni-Costisa Hotararea nr 68 / 2015-08-27 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 69 / 2015-08-27 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 70 / 2015-08-27 privind stabilirea criteriilor in baza carora se face repartizarea locuintelor sociale Hotararea nr 71 / 2015-08-27 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii Hotararea nr 72 / 2015-08-27 privind insusirea unui raport de evaluare Hotararea nr 73 / 2015-08-27 privind vanzarea terneului in suprafata de 495 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 74 / 2015-08-27 privind alipirea unor imobile apartinand domeniului pblic al comunei Hotararea nr 75 / 2015-08-27 privind valorificarea prin vanzare a elementelor componente rezultate ca materiale utilizabile la Caminul Cultural Hotararea nr 76 / 2015-08-27 privind declasarea unui drum comunal Hotararea nr 63 / 2015-08-20 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 64 / 2015-08-20 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 65 / 2015-08-20 privind utilizarea sumei de 20.000 lei din excedentul bugetului Hotararea nr 55 / 2015-07-30 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei Hotararea nr 56 / 2015-07-30 privind vanzarea terneului in suprafata de 551 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 57 / 2015-07-30 privind vanzarea terneului in suprafata de 1783 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 58 / 2015-07-30 privind vanzarea terneului in suprafata de 607 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 59 / 2015-07-30 privind vanzarea terneului in suprafata de 632 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 60 / 2015-07-30 privind vanzarea terneului in suprafata de 624 m.p. din domeniul privat Hotararea nr 61 / 2015-07-30 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 62 / 2015-07-30 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului ADI AQUA NEAMT Hotararea nr 51 / 2015-07-02 privind validarea unui mandat de consilier Hotararea nr 52 / 2015-07-02 privind acordarea unui mandat special Hotararea nr 53 / 2015-07-02 privind aprobarea contractului de furnizare Vehicul de stingere incendii Hotararea nr 54 / 2015-07-02 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Modernizare DC 215 Podoleni-Costisa Hotararea nr 46 / 2015-06-25 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 47 / 2015-06-25 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice Hotararea nr 48 / 2015-06-25 privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren Hotararea nr 49 / 2015-06-25 privind concesionarea unei suprafete de teren Hotararea nr 50 / 2015-06-25 privind aprobarea aderarii comunei Podoleni la teritoriul LEADER reprezentat de Asociatia Drumurile Bistritei Hotararea nr 37 / 2015-05-28 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 38 / 2015-05-28 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 39 / 2015-05-28 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 40 / 2015-05-28 privind dezlipirea unei suprafete de teren din imobilul apartinand domeniului privat al comunei Podoleni Hotararea nr 41 / 2015-05-28 privind confirmarea unui angajament pentru proiectul Extindere retea de apa si apa uzata Hotararea nr 42 / 2015-05-28 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 43 / 2015-05-28 privind acordarea titlului de cetatean de onoare a comunei Podoleni Hotararea nr 44 / 2015-05-28 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier Hotararea nr 45 / 2015-05-28 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 Hotararea nr 30 / 2015-04-30 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic Hotararea nr 31 / 2015-04-30 privind respingerea unui proiect de hotarare Hotararea nr 32 / 2015-04-30 privind respingerea unui proiect de hotarare Hotararea nr 33 / 2015-04-30 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii Hotararea nr 34 / 2015-04-30 privind inscriptionarea mijloacelor de transport din dotarea primariei Hotararea nr 35 / 2015-04-30 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 35 / 2015-04-30 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 36 / 2015-04-30 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat Hotararea nr 18 / 2015-03-26 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 19 / 2015-03-26 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren Hotararea nr 20 / 2015-03-26 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului ADI AQUA NEAMT Hotararea nr 21 / 2015-03-26 privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare Hotararea nr 22 / 2015-03-26 privind modificarea si completarea unei hotarari Hotararea nr 23 / 2015-03-26 privind cererea de functionare non stop a SC NADIS IMPEX SRL Hotararea nr 24 / 2015-03-26 privind alipirea/dezlipirea unor imobile apartinand domeniului privat Hotararea nr 25 / 2015-03-26 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile aflate in domeniul privat Hotararea nr 26 / 2015-03-26 privind modificarea inventarului bunurilor domeniului public Hotararea nr 27 / 2015-03-26 privind amenajarea unui spatiu aflat in domeniul privat Hotararea nr 28 / 2015-03-26 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comumei Podoleni 2014-2020 Hotararea nr 29 / 2015-03-26 privind inventarierea terenurilor pentru amplasare vatra stupina Hotararea nr 9 / 2015-02-26 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 10 / 2015-02-26 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 11 / 2015-02-26 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 27 m.p. si spatiu in suprafata de 19,25 m.p. Hotararea nr 12 / 2015-02-26 privind metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile in incinta unitatilor de invatamant Hotararea nr 13 / 2015-02-26 privind preluarea obiectivului de investitii nefinalizat Construire gradinita cu patru grupe Hotararea nr 14 / 2015-02-26 privind extindere retea de distributie a gazelor naturale Hotararea nr 15 / 2015-02-26 privind inchirierea spatiului in suprafata de 4 m.p. Hotararea nr 16 / 2015-02-26 privind regulamentul de utilizare a microbuzelor scolare Hotararea nr 17 / 2015-02-26 privind utilizarea temporara a salii de sedinte din cladirea primariei Hotararea nr 1 / 2015-01-29 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare Hotararea nr 2 / 2015-01-29 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2015 Hotararea nr 3 / 2015-01-29 privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca Hotararea nr 4 / 2015-01-29 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 5 / 2015-01-29 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si teren Hotararea nr 6 / 2015-01-29 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2015-2016 Hotararea nr 7 / 2015-01-29 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 8 / 2015-01-29 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 107 / 2014-12-29 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 103 / 2014-12-18 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 Hotararea nr 104 / 2014-12-18 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si teren Hotararea nr 105 / 2014-12-18 privind revocarea unei hotarari Hotararea nr 106 / 2014-12-18 privind aprobarea PUZ si Regulamentul aferent introducerii in intravilan a suprafetei de 30000 m.p. pentru construire statie de epurare Hotararea nr 102 / 2014-12-11 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 97 / 2014-11-27 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic Hotararea nr 98 / 2014-11-27 privind aderarea comunei Podoleni la ADI ECO RPR Hotararea nr 99 / 2014-11-27 privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Hotararea nr 100 / 2014-11-27 privind dezmembrarea unei suprafete de teren apartinand domeniului public Hotararea nr 101 / 2014-11-27 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 96 / 2014-11-12 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 86 / 2014-10-30 privind desemnarea reprezentantilor in consiliul de administratie al scolii Hotararea nr 87 / 2014-10-30 privind desemnarea reprezentantului in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar Hotararea nr 88 / 2014-10-30 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 89 / 2014-10-30 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 90 / 2014-10-30 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului ADI AQUA NEAMT Hotararea nr 91 / 2014-10-30 privind reorganizarea comisiei pentru intocmirea inventarului bunurilor din domeniul public Hotararea nr 92 / 2014-10-30 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 93 / 2014-10-30 privind insusirea unui acord de cooperare Hotararea nr 94 / 2014-10-30 privind insusirea unui acord de cooperare Hotararea nr 95 / 2014-10-30 privind concesionarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 83 / 2014-10-17 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 84 / 2014-10-17 privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 81 / 2014-10-13 privind utilizarea unui bun imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 82 / 2014-10-13 privind acordarea unui acord de principiu favorabil pentru extinderea intravilanului prin scoaterea definitiva din circuitul agricol a 3 ha teren Hotararea nr 76 / 2014-09-25 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 77 / 2014-09-25 privind organizarea si desfasurarea manifestarii „Ziua Recoltei”, editia 2014 Hotararea nr 78 / 2014-09-25 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat in vederea realizarii proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Hotararea nr 79 / 2014-09-25 privind mutarea unui locatar Hotararea nr 80 / 2014-09-25 privind schimbarea destinatiei imobilului „Gradinita Ses” Hotararea nr 75 / 2014-08-28 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 Hotararea nr 74 / 2014-08-19 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 71 / 2014-08-13 privind modificarea si completarea unei hotarari Hotararea nr 72 / 2014-08-13 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 73 / 2014-08-13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizare strazi in comuna Podoleni si asigurarea cofinantarii Hotararea nr 65 / 2014-07-24 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic Hotararea nr 66 / 2014-07-24 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 67 / 2014-07-24 privind aprobarea mesterplanului pentru apa si apa uzata Hotararea nr 68 / 2014-07-24 privind respingerea unui proiect de hotarare Hotararea nr 69 / 2014-07-24 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 70 / 2014-07-24 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 62 / 2014-07-04 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Podoleni a Caminului Cultural Hotararea nr 63 / 2014-07-04 privind transmiterea in folosinta gratuita a Caminului Cultural si a terenului aferent Hotararea nr 64 / 2014-07-04 privind asigurarea finantarii lucrarilor neeligibile la obiectivul de investitii Reabilitarea, modernizarea dotarea asezamantului cultural Hotararea nr 54 / 2014-06-26 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 Hotararea nr 55 / 2014-06-26 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare Hotararea nr 56 / 2014-06-26 privind aprobarea unui act aditional Hotararea nr 57 / 2014-06-26 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Podoleni, judetul Neamt Hotararea nr 59 / 2014-06-26 privind desemnarea reprezentantului in adunarea generala a Asociatiei ECO NEAMT Hotararea nr 60 / 2014-06-26 privind infiintarea institutiei publice Camin Cultural Podoleni Hotararea nr 61 / 2014-06-26 privind punerea la dispozitia proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, a terenului in suprafata de 4920 m.p. Hotararea nr 53 / 2014-06-12 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 44 / 2014-05-30 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic Hotararea nr 45 / 2014-05-30 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutul ADI AQUA NEAMT Hotararea nr 46 / 2014-05-30 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 847 unitati de compostare individuala a deseurilor Hotararea nr 47 / 2014-05-30 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii Hotararea nr 48 / 2014-05-30 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 500 m.p. Hotararea nr 49 / 2014-05-30 privind modificarea si completarea Inventarului domeniului privat al comunei Podoleni Hotararea nr 50 / 2014-05-30 privind aprobarea Conventiei dintre Consiliul local si S.C Prospectiuni S.A. Hotararea nr 51 / 2014-05-30 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 52 / 2014-05-30 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 42 / 2014-05-15 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 43 / 2014-05-15 privind aprobarea indicatorilor tehnico economiciai obiectivului de investitii Reparatii curente alee cimitir Hotararea nr 34 / 2014-04-25 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic Hotararea nr 35 / 2014-04-25 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 36 / 2014-04-25 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar Hotararea nr 37 / 2014-04-25 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 39 / 2014-04-25 privind modificarea si completarea unei hotarari Hotararea nr 40 / 2014-04-25 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii de terenuri Hotararea nr 38 / 2014-04-25 privind modificarea si completarea unei hotarari Hotararea nr 41 / 2014-04-25 privind darea in folosinta gratuita a Caminului Cultural din Podoleni Hotararea nr 24 / 2014-03-27 privind acordarea unui mandat special Hotararea nr 25 / 2014-03-27 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic Hotararea nr 26 / 2014-03-27 privind modificarea unei hotarari Hotararea nr 27 / 2014-03-27 privind achizitionarea unei autospeciale PSI Hotararea nr 28 / 2014-03-27 privind dezmembrarea unei suprafete de teren Hotararea nr 29 / 2014-03-27 privind vanzarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Hotararea nr 30 / 2014-03-27 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat Hotararea nr 31 / 2014-03-27 privind inchirierea unei suprafete de teren Hotararea nr 32 / 2014-03-27 privind inchirierea unei suprafete de teren Hotararea nr 33 / 2014-03-27 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren Hotararea nr 22 / 2014-03-14 privind modificarea hotararii nr. 32 din 23 mai 2013 Hotararea nr 23 / 2014-03-14 privind transmiterea unuei suprafete de teren Hotararea nr 16 / 2014-02-20 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 17 / 2014-02-20 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare Hotararea nr 18 / 2014-02-20 privind modificarea si completarea Regulamentului de inchiriere bunuri imobile Hotararea nr 19 / 2014-02-20 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a bunurilor din domeniul privat Hotararea nr 20 / 2014-02-20 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Podoleni Hotararea nr 21 / 2014-02-20 privind respingerea proiectului de hotarare privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale Hotararea nr 13 / 2014-02-03 privind alegerea domnului Stoian Mircea in functia de presedinte de sedinta Hotararea nr 14 / 2014-02-03 privind modificarea Hotararii nr. 2 din 30 ianuarie 2014 Hotararea nr 15 / 2014-02-03 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Podoleni Hotararea nr 1 / 2014-01-30 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare Hotararea nr 2 / 2014-01-30 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2014 Hotararea nr 3 / 2014-01-30 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ~Aqua Neamt~ Hotararea nr 4 / 2014-01-30 privind aprobarea Constituirii Asociatiei ~Zona Metropolitana Piatra Neamt~ Hotararea nr 5 / 2014-01-30 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca Hotararea nr 6 / 2014-01-30 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didcatic care solicita cheltuieli de deplasare Hotararea nr 7 / 2014-01-30 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2014-2015 Hotararea nr 8 / 2014-01-30 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 9 / 2014-01-30 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 Hotararea nr 10 / 2014-01-30 privind alegerea domnului Almasanu Mihai in functia de presedinte de sedinta Hotararea nr 11 / 2014-01-30 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si pe teren, stabilite in sarcina unor persoane fizice Hotararea nr 12 / 2014-01-30 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 75 / 2013-12-19 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 76 / 2013-12-19 privind modificarea Statului de functii aprobat prin H.C.L. nr. 42/2013 Hotararea nr 77 / 2013-12-19 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare Hotararea nr 78 / 2013-12-19 privind modificarea H.C.L. al comunei Podoleni nr. 32 din 23 mai 2013 Hotararea nr 79 / 2013-12-19 privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza comunei Podoleni Hotararea nr 80 / 2013-12-19 privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza comunei Podoleni Hotararea nr 81 / 2013-12-19 privind aprobarea Planului operativ de actiune, Programul de masuri pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014 Hotararea nr 82 / 2013-12-19 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati Hotararea nr 83 / 2013-12-19 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate Hotararea nr 84 / 2013-12-19 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pa anul 2013 Hotararea nr 74 / 2013-11-28 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 70 / 2013-11-25 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 71 / 2013-11-25 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” Hotararea nr 72 / 2013-11-25 privind modificarea Statului de functii Hotararea nr 73 / 2013-11-25 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare Hotararea nr 64 / 2013-10-31 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 65 / 2013-10-31 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 66 / 2013-10-31 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 67 / 2013-10-31 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt Hotararea nr 68 / 2013-10-31 privind concesionarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 69 / 2013-10-31 privind modificarea Hotararii nr. 8 din 24 februarie 2011 Hotararea nr 61 / 2013-10-17 privind trecerea Caminului Cultural din domeniul public in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 62 / 2013-10-17 privind instrumentarea proiectului de investitie „Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din comuna Podoleni, judetul Neamt” Hotararea nr 63 / 2013-10-17 privind participarea la constituirea Grupului de actiune locala „Tinutul Razesilor” Hotararea nr 54 / 2013-09-26 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” Hotararea nr 55 / 2013-09-26 privind aprobarea modului de exercitare al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Hotararea nr 56 / 2013-09-26 privind organizarea si desfasurarea manifestarii „Ziua Recoltei” editia 2013 Hotararea nr 57 / 2013-09-26 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 58 / 2013-09-26 privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 73 din 22 noiembrie 2012 Hotararea nr 59 / 2013-09-26 privind instituirea unor restrictii de circulatie pe drumurile publice Hotararea nr 60 / 2013-09-26 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu aflat in domeniul privat Hotararea nr 48 / 2013-08-29 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 49 / 2013-08-29 privind completarea Hotararii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 39 din 27.06.2013 Hotararea nr 50 / 2013-08-29 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 32 din 23 mai 2013 Hotararea nr 51 / 2013-08-29 privind concesionarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 52 / 2013-08-29 privind concesionarea unui teren aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 53 / 2013-08-29 privind respingerea proiectului de hotarare privind concesionarea unui spatiu aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 46 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Podoleni Hotararea nr 41 / 2013-07-25 privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea nr 42 / 2013-07-25 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii Hotararea nr 43 / 2013-07-25 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 44 / 2013-07-25 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii, demolarii si valorificarii unui imobil aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 45 / 2013-07-25 privind inchirierea unui trup de pasune aflat in domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 47 / 2013-07-25 privind respingerea proiectului de hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta Hotararea nr 37 / 2013-06-27 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” Hotararea nr 39 / 2013-06-27 privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza comunei Podoleni, județul Neamț în categoria drumurilor comunale Hotararea nr 39 / 2013-06-27 privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza comunei Podoleni, județul Neamț în categoria drumurilor comunale Hotararea nr 40 / 2013-06-27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reparații curente drum acces Grădinița Centru” Hotararea nr 36 / 2013-06-04 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 33 din 3 iunie 2013 Hotararea nr 33 / 2013-06-03 privind aprobarea proiectului ”Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul regiunii sud din județul Neamț și a cheltuielilor legate de acesta” Hotararea nr 34 / 2013-06-03 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în comuna Podoleni, județul Neamț” Hotararea nr 35 / 2013-06-03 privind cofinanțarea proiectului ”Modernizare străzi în comuna Podoleni, județul Neamț în cadrul programului Modernizarea satului românesc” Hotararea nr 28 / 2013-05-23 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 Hotararea nr 29 / 2013-05-23 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 45 din 29 septembrie 2011 Hotararea nr 30 / 2013-05-23 privind aprobarea unui act adițional Hotararea nr 31 / 2013-05-23 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației ”Cuvioasa Parascheva” asupra unui imobil aflat în domeniul public Hotararea nr 32 / 2013-05-23 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 Hotararea nr 20 / 2013-04-18 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț” Hotararea nr 21 / 2013-04-18 privind alegerea președintelui de ședință Hotararea nr 22 / 2013-04-18 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 23 / 2013-04-18 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 24 / 2013-04-18 privind concesionarea unui trup de pășune aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 25 / 2013-04-18 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Podoleni Hotararea nr 26 / 2013-04-18 aprobarea unor acte adiționale Hotararea nr 27 / 2013-04-18 privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Podoleni Hotararea nr 15 / 2013-03-28 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Neamt” Hotararea nr 16 / 2013-03-28 privind incetarea Contractului de concesiune incheiat cu domnul Stan Constantin Hotararea nr 17 / 2013-03-28 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice Hotararea nr 18 / 2013-03-28 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2013 Hotararea nr 19 / 2013-03-28 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 79 din 20 decembrie 2012 Hotararea nr 9 / 2013-02-28 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism Hotararea nr 10 / 2013-02-28 privind darea in folosinta gratuita a unor terenuri ocupate de obiective aferente sistemului de transport gaze naturale Hotararea nr 11 / 2013-02-28 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si pe teren stabilite in sarcina unor persoane fizice Hotararea nr 13 / 2013-02-28 privind aprobarea unui act aditional la Contractul de concesiune nr. 1000/29.05.2012 Hotararea nr 2 / 2013-01-31 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 3 / 2013-01-31 privind Planul de acţiuni de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă
Hotararea nr 4 / 2013-01-31 privind însuşirea Inventarului bunurilor imobile
aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 5 / 2013-01-31 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al aparatului de specialitate al primarului
Hotararea nr 6 / 2013-01-31 privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 8 / 2013-01-31 privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si pe teren stabilite in sarcina unor persoane fizice Hotararea nr 1 / 2013-01-11 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,
a deficitului secțiunii de dezvoltare
Hotararea nr 77 / 2012-12-20 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 78 / 2012-12-20 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 Hotararea nr 79 / 2012-12-20 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii Hotararea nr 80 / 2012-12-20 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni Hotararea nr 68 / 2012-11-22 privind reorganizarea Comisiei de avizare
a cererilor de organizare a adunărilor publice
Hotararea nr 69 / 2012-11-22 privind actualizarea Situaţiei terenurilor disponibile
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003
Hotararea nr 70 / 2012-11-22 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 71 / 2012-11-22 privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților ce revin
persoanelor juridice și cetățenilor din comuna Podoleni
Hotararea nr 72 / 2012-11-22 privind stabilirea amplasamentului pentru amenajarea unui parc Hotararea nr 73 / 2012-11-22 privind concesionarea unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 75 / 2012-11-22 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 76 / 2012-11-22 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Hotararea nr 74 / 2012-11-22 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 Hotararea nr 67 / 2012-11-08 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 63 / 2012-10-25 privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar
Hotararea nr 64 / 2012-10-25 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 65 / 2012-10-25 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni
nr. 4 din 26 ianuarie 2012
Hotararea nr 66 / 2012-10-25 privind aprobarea unui contract de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Căminul pentru persoane vârstnice Roznov
Hotararea nr 62 / 2012-10-11 privind organizarea şi desfăşurarea
manifestării „Ziua Recoltei” ediţia 2012
Hotararea nr 58 / 2012-09-20 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 61 / 2012-09-20 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei,
precum şi modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49),
modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007
Hotararea nr 52 / 2012-08-30 privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
Hotararea nr 53 / 2012-08-30 privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 54 / 2012-08-30 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea
autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Hotararea nr 55 / 2012-08-30 privind stabilirea tarifului pentru închirierea unei construcţii
aflate în domeniul privat al comunei
Hotararea nr 56 / 2012-08-30 privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţii
şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 214/2011
Hotararea nr 57 / 2012-08-30 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 42 din 19 iulie 2012 Hotararea nr 49 / 2012-08-02 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 50 / 2012-08-02 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru investiţia „Modernizare str. Bociuleşti km 0+000 – 1+573,
str. Alexandru Ioan Cuza km 0+015 – 0+970 şi km 1+070 – 1+618, comuna Podoleni, jud. Neamţ”
Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 48 / 2012-07-19 privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”


Hotararea nr 40 / 2012-07-19 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni
nr. 4 din 26 ianuarie 2012
Hotararea nr 41 / 2012-07-19 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al comunei Podoleni
Hotararea nr 42 / 2012-07-19 privind desemnarea consilierilor care vor participa la adunarea sătească
convocată pentru alegerea delegatului sătesc din satul Negriteşti
Hotararea nr 43 / 2012-07-19 privind modificarea Hotărârii nr. 40 din 23 iunie 2011 Hotararea nr 44 / 2012-07-19 privind reorganizarea Comisiei pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Hotararea nr 45 / 2012-07-19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii „Modernizarea străzilor Alexandru Ioan Cuza şi Bociuleşti
din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 46 / 2012-07-19 privind aprobarea unui schimb de imobile situate pe raza comunei Podoleni Hotararea nr 47 / 2012-07-19 privind desemnarea reprezentantului în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
Hotararea nr 34 / 2012-06-27 privind validarea mandatelor consilierilor locali Hotararea nr 35 / 2012-06-27 privind constatarea consiliului ca legal constituit Hotararea nr 36 / 2012-06-27 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 37 / 2012-06-27 privind alegerea viceprimarului Hotararea nr 38 / 2012-06-27 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr 38 / 2012-06-27 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr 26 / 2012-05-29 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2011 Hotararea nr 28 / 2012-05-29 privind delimitarea zonelor din cadrul comunei Podoleni Hotararea nr 27 / 2012-05-29 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 29 / 2012-05-29 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 30 / 2012-05-29 privind vânzarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Podoleni Hotararea nr 31 / 2012-05-29 privind concesionarea unei suprafeţe de păşune aflată în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 32 / 2012-05-29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizare strada Bociuleşti, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 33 / 2012-05-29 privind alegerea comisiei de validare Hotararea nr 20 / 2012-04-26 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 21 / 2012-04-26 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 22 / 2012-04-26 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 Hotararea nr 23 / 2012-04-26 privind aprobarea unor contracte de concesiune Hotararea nr 24 / 2012-04-26 privind încetarea contractului de concesiune nr. 634 din 26.05.2005 Hotararea nr 25 / 2012-04-26 privind întocmirea documentaţiei pentru investiţia „Modernizarea străzilor Alexandru Ioan Cuza, Bociuleşti, Bisericii şi Sfânta Treime din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”
Hotararea nr 15 / 2012-03-29 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 3 din 26 ianuarie 2012
Hotararea nr 16 / 2012-03-29 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 17 / 2012-03-29 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 18 / 2012-03-29 privind încetarea contractului de concesiune nr. 98 din 16.09.2004 Hotararea nr 19 / 2012-03-29 privind închirierea prin licitaţie publică,a unui imobil aparţinând domeniului privat
Hotararea nr 11 / 2012-02-23 privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
Hotararea nr 12 / 2012-02-23 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 40 din 23 iunie 2011
Hotararea nr 13 / 2012-02-23 privind organizarea, administrarea şi folosirea păşunilor de pe raza comunei Podoleni, în anul 2012
Hotararea nr 14 / 2012-02-23 privind concesionarea păşunilor aflate în domeniul privat al comunei Podoleni
Hotararea nr 3 / 2012-01-26 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012 Hotararea nr 4 / 2012-01-26 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii Hotararea nr 5 / 2012-01-26 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 Hotararea nr 6 / 2012-01-26 privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Hotararea nr 7 / 2012-01-26 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2012
pentru repartizarea orelor de muncă prestate în condiţiile Legii nr. 416/2001
Hotararea nr 8 / 2012-01-26 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice Hotararea nr 9 / 2012-01-26 privind scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi pe teren,stabilite în sarcina unor persoane fizice Hotararea nr 10 / 2012-01-26 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 10 / 2012-01-26 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Hotararea nr 1 / 2012-01-12 privind organizarea reţ elei colare pentru anul colar 2012 -2013
de pe raza comunei Podoleni, judeţul Neamţ
Hotararea nr 2 / 2012-01-12 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
a deficitului secţ iunii de dezvoltare