Hotărâri ale Consiliului Local 2020

Hotararea nr. 49 privind ocuparea unei suprafeţe de teren

Hotararea nr. 48 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 47 privind concesionarea unui spaţiu aflat în domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 46 privind concesionarea unui teren din domeniul privat al comunei Podoleni

Hotararea nr. 45 privind actualizarea Inventarului bunurilor domeniul privat

Hotararea nr. 44 privind atribuirea denumirii unei străzi din satul Podoleni, comuna Podoleni

Hotararea nr. 43 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 42 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul II – 2020

Hotararea nr. 41 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 40 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 39 privind aprobarea unor reglementări în domeniul salubrizării

Hotararea nr. 38 privind aprobarea organigramei si statului de functii

Hotararea nr. 37 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 36 privind achizitionarea de echipamente informatice

Hotararea nr. 35 privind aprobarea unui act aditional

Hotararea nr. 34 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019

Hotararea nr. 33 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 32 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 71 din 2012

Hotararea nr. 31 privind aprobarea executiei bugetului pentru trimestrul I – 2020

Hotararea nr. 30 privind rectificarea bugetului comunei podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 29 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 28 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local prin mijloace electronice

Hotararea nr. 27 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT

Hotararea nr. 26 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 25 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 24 privind aprobarea contractului de exploatare si transport masa lemnoasa

Hotararea nr. 23 privind aprobarea Devizului general actualizat și a Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie Construire Grădiniță cu patru grupe

Hotararea nr. 22 privind aprobarea Devizului general actualizat și a Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Şcoală primară Negritești

Hotararea nr. 21 privind modificarea Hotararii nr. 83 din 28.11.2019Hotărârea nr. 20 din 26 martie 2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

Hotararea nr. 19 privind alocarea unei sume de bani din bugetul comunei Podoleni pe anul 2020 

Hotararea nr. 18 privind aprobarea contractului de Achiziționare dotări în cadrul proiectului ,,Construire Grădiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, județul Neamț”

Hotararea nr. 17 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire vestiare stadion în comuna Podoleni, judeţul Neamţ”

Hotararea nr. 16 privind desemnarea reprezentanților în Comisia de inventariere a semnelor de circulație

Hotararea nr. 15 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Hotararea nr. 14 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 13 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 12 pentru modificarea Hotărârii nr. 5

Hotararea nr. 11 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul pentru acordarea de servicii sociale de către Căminul pentru persoane vârstnice Roznov

Hotararea nr. 10 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul de parteneriat între Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău

Hotararea nr. 9 privind ocuparea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al comunei Podoleni

Hotararea nr. 8 privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice

Hotararea nr. 7 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2020

Hotararea nr. 6 privind încadrarea unui sector de drum ca deschis circulației publice

Hotararea nr. 5 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale

Hotararea nr. 4 privind scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi pe teren, stabilite în sarcina unei persoane fizice

Hotararea nr. 3 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Podoleni

Hotararea nr. 2 privind Planul anual de acţiuni de interes local

Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL ARHIVA 2012-2019 Podoleni

HCL ARHIVA 2012-2019 Podoleni