Componența

Componența respectiv organizarea Comisiilor de specialitate de principalele domenii deactivitate din cadrul Consiliului local Podoleni

Consiliul local al comunei Podoleni din judeţul Neamț ,pentru mandatul 2016 – 2020, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este format din 15 consilieri (comună de gr. I) şi are următoarea componență :
Nume și prenume Apartenența politică
Alexandroaia Ion PPDD
Almașanu Mihai PPDD
Apetre Maria USL
Archip Andrei Adrian PDL
Aron Constantin PPDD
Bocancea Ion USL
Buhușanu Bogdan PDL
Humă Gheorghe USL
Iftimie Petru PDL
Mihai Petrică UNPR
Ploscaru Dorin USL
Pricope Neculai USL
Stan Neculai PDL
Stoian Mircea USL

Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 61 din 5 septembrie 2017 în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:

1. Comisia pentru agricultură economică, amenajarea teritoriului şi urbanism:
– Preşedinte –
– Secretar –
– Membrii: –


2. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi sociale-culturale, culte,
protecţia copilului, învăţământ, sănătate, sport şi familie:
– Preşedinte –
– Secretar –
– Membrii: –


3. Comisia juridică de disciplină, protecţia mediului şi turism:

– Preşedinte –
– Secretar –
– Membrii: –