ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

– Minute ședințe publice locale

– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local Podoleni

Proces verbal sedinta extraordinara din 3 noiembrie

Proces verbal sedinta ordinara din 28 octombrie

Proces verbal sedinta extraordinara din 4 octombrie

Proces verbal sedinta extraordinara din 28 septembrie

Proces verbal sedinta extraordinara din 13 septembrie

Proces verbal sedinta extraordinara din 7 septembrie

Proces verbal sedinta ordinara 26 august

Proces verbal sedinta ordinara din 28 iulie

*Proces verbal sedinta ordinara din 24 iunie 2021

*Proces verbal sedinta extraordinara din data de 31.05.2021

*Proces verbal sedinta ordinara din 22 aprilie

*Proces verbal sedinta extraordinara din data de 21 mai 2021

* Proces verbal sedinta ordinara din 25 martie

* Proces verbal sedinta ordinara din 25 febriarie 2021

* Proces verbal sedinta ordinara din 28 ianuarie

* Proces verbal sedinta extraordinara din 8 ianuarie– Declarații de căsătorie

– Alte documente de interes public